Kalkulace nájmu

Programy

- v ceně
- za poplatek
Platinum Gold Silver
15%
z čistého nájmu
12%
z čistého nájmu
10%
z čistého nájmu

Program je určen pro majitele, kteří chtějí maximalizovat výnos z bytů a s podnájemníkem nechtějí mít žádnou starost. Očekávají od nás disponibilitu 7 dní v týdnu a okamžitou reakci na vzniklý problém. Nájemné od nás majitel obdrží v plné výši bez ohledu na obsazenost bytu.

Program je určen pro majitele, kteří s byty a podnájemníky nechtějí mít žádné starosti a všechny je přenechají nám. Nájemné od nás majitel obdrží každý měsíc. V případě neobsazeného bytu mají zajištěnou dohodnutou výši platby.

Program je určen zejména pro majitele, kteří v bytech mají dlouhodobé podnájemníky a kteří se již o byty a podnájemníky nechtějí starat.

Najdeme spolehlivého podnájemníka

Prověříme podnájemníka v dostupných registrech

Jednáme s podnájemníkem za Vás
Zajistíme přepisy energií a všech služeb bez Vaší účasti
Zajistíme právní služby
Zřídíme Vám osobní účet na webu, pro sledování údálostí, nákladů, zápisů z návštěv ve Vašem bytě
Zajistíme pojištění domácnosti, odpovědnosti podnájemníka za způsobené škody
Řešíme pojistnou událost za Vás i za podnájemníka
Vymáháme dlužné nájemné za podnájemníka
Výše nájemného v hrazená námi při neobsazeném bytě

100%

70%

0%

Nájemné Vám budeme platit od dohodnutého dne a pak již pravidelně po celou dobu našeho vztahu
Každý rok budeme vyjednávat novou tržní cenu nájmu s podnájemníkem
Provedeme roční vyučtování služeb s podnájemníkem
O vícezisk z pronájmu nad dohodnutou smluvní cenu se s Vámi rozdělíme

Asistence na telefonu/chatu

8:00-21:00 7 dnů v týdnu

8:00-18:00 v pracovní dny

8:00-18:00 v pracovní dny

Běžná údržba a drobné opravy bytu
Zajištění oprav na náklady majitele
Pravidelné kontroly bytu a sdílení informací o stavu a fotodokumentace
Službu správy nemovitosti můžete mít i na byt nebo dům, kde bydlíte

Připravíme Vám podklady k daňovému přiznání k dani z příjmu z pronájmu
Mám zájem Mám zájem Mám zájem