Kalkulace nájmu

O bytech a daních – 1. část

  • 28.9.2020
  • NOVORENT
  • #daně
  • #Investice
  • #koupě
  • #nemovitosti

V posledních týdnech na nás různé informace týkající se daní útočí doslova na každém rohu. Nabízí se tak ideální příležitost přehledně si zopakovat, jaké daně se vlastně k bytům (i nemovitostem obecně) vztahují, kdo má povinnost je platit a na kolik vlastně majitele přijdou.

Daně, které můžete platit v souvislosti s vlastnictvím bytu, lze rozdělit do tří základních skupin. Nejprve jsou tady daně, které zaplatíte při nabytí bytu do vlastnictví. Dále jsou daně, které platíte celou dobu, po kterou byt vlastníte. A nakonec jsou tu také daně, které zaplatíte, až se s vlastnickým právem k bytu rozhodnete nějakým způsobem rozloučit. Zdá se, že je toho celkem dost, co? Ale nebojte, projdeme to pěkně postupně. Dnes se podrobněji podíváme na první skupinu daní, tedy na ty, které nás čekají ve chvíli, kdy se byt stane naším majetkem.

Když vám byt říká pane.

Majitelem bytu se můžete stát třemi základními způsoby. Nemovitost můžete koupit, dostat ji darem nebo ji zdědit. Podle toho se liší daň, kterou pak zaplatíte.

Kupující nově ušetří 4 %.

S účinností ke dni 26. 9. 2020 došlo po dlouhých šesti měsících diskuzí ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, kterou od listopadu 2016 platil kupující ve výši 4 % z kupní ceny. Toto zrušení platí i zpětně, od daně jsou tedy osvobozeni všichni, jejichž vklad práva byl na katastr zapsán v termínu od 1. 12. 2019.

Pokud jste v tomto období vklad podali a daň již zaplatili, nemusíte se bát, že o ni přijdete. Stačí u místně příslušného správce daně zažádat o její vrácení. Pouze pozor na případné daňové nedoplatky – pokud u vás správce daně nějaké eviduje, přeplatek z daně z nabytí nemovitosti se přednostně použije na jejich úhradu a až případný zbytek vám bude vrácen.

Pokud jste podali vklad na katastr po 1. 12. 2019 a zatím jste nepodali daňové přiznání ani nezaplatili daň, můžete to pustit z hlavy, už se na vás tato povinnost nevztahuje.

Dědic zaplatí pouze notáře.

Získání bytu v rámci dědického řízení patří většinou mezi ty smutnější způsoby, jak se stát majitelem nemovitosti, ale i v neveselých situacích musíme bohužel platit daně. I když v této konkrétní situaci naštěstí ne. Od roku 2014 je dědická daň zrušena a dědictví tím pádem osvobozeno od daní. Takže pokud nabydete nemovitost tímto způsobem, čekají vás pouze poplatky spojené s vyřízením dědického řízení – to jsou zejména náklady na notáře, znalecké posudky a podobně.

Nemovitost jako dárek?

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří obdrželi nemovitost jako dar, určitě vás bude zajímat, zda tento dar budete muset nějak zdanit. Darovací daň jako taková už se nějaký pátek neplatí (stejně jako daň dědická od roku 2014), dary se od té doby daní podle zákona o daních z příjmu. Než ale začnete vyplňovat daňové přiznání, ověřte si, jestli váš konkrétní případ nesplňuje podmínky daru osvobozeného od daně z příjmu. Jedná se o dary darované v rodině v linii přímé i vedlejší, to znamená od rodičů, prarodičů, dětí nebo vnoučat. Ale platí to i pro sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. A také o dary od členů společné domácnosti, zde je dána zákonná podmínka na společné hospodaření po dobu minimálně jednoho roku bezprostředně před darováním. Nezapomeňte ale, že i když jste od daně z příjmu osvobozeni, u darů, jejichž hodnota přesahuje 5 000 000 Kč, máte oznamovací povinnost vůči místně příslušnému finančnímu úřadu.

Družstevní bydlení se řídí podle vlastních pravidel.

Výše uvedené způsoby nabytí nemovitosti se týkají nemovitostí v osobním vlastnictví. Pokud jste se vydali cestou družstevního bydlení, vaše cesta bude trochu jiná. Předně, majitelem družstevního bytu je družstvo, vy se stáváte pouze majitelem družstevního podílu s právem k nájmu bytu. Změna majitele družstevního podílu se pouze oznamuje družstvu, nevkládá se na katastr, takže povinnost platit daň z nabytí nemovitosti tam nevznikala ani v minulosti (protože se z pohledu zákona o nemovitou věc nejedná). Stejně tak byl už dřív od daně z nabytí nemovitosti osvobozen i převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, zde tedy k žádným změnám nedochází.

Příště se spolu podíváme na daně, které vás čekají po celou dobu, po kterou budete byt vlastnit. A také na to, jak si někdy díky vlastnictví nemovitosti můžete daně pro změnu snížit.

Už máte vstupní daňové kolečko za sebou a přemýšlíte, že budete byt pronajímat? Nechte si od nás zdarma nezávazně nacenit, kolik vám byt může vydělávat, když veškeré související starosti a rizika necháte na nás.

Ano, chci vědět kolik mi může vydělávat můj byt.