Kalkulace nájmu

Nepopulární vratná kauce

  • 19.8.2020
  • NOVORENT
  • #kauce
  • #nájemní byt
  • #nájemní smlouva
  • #nájemník
  • #nemovitosti
  • #předávací protokol

Ještě než se nájemník radostně nastěhuje do vašeho bytu, musí se vypořádat se zaplacením hned několika částek. S placením prvního nájmu každý tak nějak počítá, nicméně ty další platby už úplně oblíbené nejsou. Jednou z těchto nepopulárních plateb je provize za zprostředkování nájmu, tu opravdu lze označit do jisté míry za zbytečnou a ani my jako firma ji po nájemnících nechceme. Ovšem s další nepopulární platbou je to složitější. Řeč je o vratné kauci, nebo chcete-li to řečí zákona, o jistotě.

K čemu ta kauce vlastně slouží.

Velmi zjednodušeně lze říct, že kauce plní funkci takové zálohy. Je to vlastně pojistka toho, že nájemník bude platit nájemné a o pronajatý byt řádně pečovat. Když pak byt na konci nájemního vztahu vrátí v takovém stavu, v jakém ho převzal (a nemá vůči pronajímateli dluh na nájemném a na poplatcích za služby), kauce se mu vrací. V opačném případě, např. pokud byt vrátí znehodnocený, poškodí nějaké vybavení (nad míru běžného opotřebení spojeného s užíváním), případně dluží platby za nájem a služby, má majitel nárok umořit ztráty právě z vratné kauce.

A ještě jedna technická, pokud je z kauce umořeno dlužné nájemné a nájemní vztah poté pokračuje, nájemník by měl kauci zase doplnit do původní výše. Její finální vypořádání totiž skutečně nastává až na úplném konci smluvního vztahu.

Tak kolik?

Výši kauce je samozřejmě potřeba stanovit i s ohledem na hodnotu vybavení bytu. Nicméně to zase neznamená, že když máte v bytě novou kuchyňskou linku za 200 000 Kč, můžete požadovat kauci v její plné výši. Občanský zákoník na tohle myslí a dává majitelům poměrně jasné mantinely, ve kterých se výše kauce může pohybovat. Je to maximálně trojnásobek měsíčního nájmu (možná si ještě vzpomínáte, že to byl až šestinásobek, nicméně došlo ke změně zákona). Jako spodní hranici naopak doporučujeme výši jednoho měsíčního nájmu.

Někdy jindy si povíme o tom, že když vám v bytě opravdu bydlí nějaké kvítko z čertovy zahrádky, ani kauce v maximální výši to moc nezachrání a náhrady škody stejně většinou končí před soudem.

Co je psáno…

Již při předávání bytu doporučujeme sepsat podrobný předávací protokol, kde bude uvedeno veškeré hodnotné vybavení bytu, ideálně i s jeho cenou a fotografií. Čím větší práci si s předávacím protokolem dáte na začátku, tím snadnější pak bude odškrtávání položek při jeho přebírání zpět.  A nájemník se může podle položek předávacího protokolu na vrácení bytu v klidu připravit a udělat maximum pro to, aby se mu kauce vrátila v plné výši.

Majitelé kauce prý nevrací.

V naší praxi se často setkáváme s nechutí skládat na začátku nájmu kauci na základě špatných zkušeností z předchozích nájmů. Tady bohužel nemůžeme sáhnout do svědomí všem pronajímatelům, ale minimálně za nás můžeme říct, že pokud proběhne předání bytu bez výhrad a nedoplatků na nájemném a poplatcích, kauci samozřejmě vracíme v plné výši.

Úročení kauce.

Tohle je zajímavá záležitost, na kterou se v praxi pořád trochu zapomíná. Nájemník má nárok na úroky z kauce, po tu dobu, kdy ji má majitel v držení. Věděli jste to? Pokud ne, nevadí. I o tohle se samozřejmě u našich klientů postaráme.  Občanský zákoník totiž požaduje vrácení kauce včetně úroků alespoň ve výši zákonné sazby. Tou zákonnou sazbou je podle odborníků myšlena dvoutýdenní repo sazba České národní banky, která se v posledním roce pohybovala od 0,25 % do 2 %.

Zdá se vám to jako další zbytečná starost, kterou musíte v souvislosti s pronajímáním bytu řešit? Podáme vám pomocnou ruku a o všechno kolem bytu i nájemníka se postaráme za vás. 

Chci nezávazně spočítat, kolik můj byt může vydělávat zcela bez starostí