Kalkulace nájmu

Neplatící nájemník – jak ho vystěhovat?

  • 6.12.2019
  • NOVORENT
  • #nájemní byt
  • #nájemní smlouva
  • #nájemník

V předchozím článku jsme si nastínili, jakým způsobem můžete z pozice pronajímatele postupovat, pokud máte v bytě neplatícího nájemníka a chcete mu vypovědět smlouvu. Někdy se ale stane, že nájemník na ukončení nájemního vztahu nijak nereaguje a ve vašem bytě bydlí dál. Jak postupovat?

Bohužel, mnoho pronajímatelů předpokládá, že pokud nájemníkovi doručili platně výpověď nájemní smlouvy a uběhla lhůta, ve které měl byt vyklidit, lze ho prostě jednoduše vyhodit na ulici. Hořká pravda je, že tomu tak není. I když nájemník dluží na nájemném a tento dluh každým dnem roste, je potřeba postupovat v souladu s literou zákona. V opačném případě si totiž zaděláte na větší problémy, než je ušlý zisk z pronájmu.

Co je psáno, to je dáno.

Prvním krokem by měla být písemná výzva k předání bytu, ideálně formou doporučeného dopisu. Bývalému nájemníkovi v dopise hezky shrňte, kdy a proč nájem skončil a že se v něm nadále zdržuje protiprávně. A stanovte termín předání bytu. Zároveň nezapomeňte na varování, že dalším krokem bude již žaloba k soudu. V ideálním případě se nezvedený nájemník zalekne a byt v navrhovaném termínu skutečně vyklidí.

Další krok povede k soudu.

Termín předání bytu uběhl a nájemník se stále tváří, že se žádné stěhování nechystá? Pak bohužel nemáte jinou možnost než se obrátit na soud. Žalobu na vyklizení bytu podávejte k soudu, který je místně příslušný v místě bydliště nájemce. A obrňte se trpělivostí, protože tohle se na počkání nevyřeší. Spor bude v lepším případě trvat pár měsíců, v horším se potáhne celé roky. A samozřejmě, dokud vám soud nedá za pravdu, veškeré náklady nesete vy. Pokud všechno proběhne k vaší spokojenosti, na konci sporu budete v ruce držet rozsudek o vyklizení bytu, který nájemci ukládá povinnost byt vyklidit k určitému datu a zaplatit vám soudní výdaje.

Chytrému napověz…

Nájemce se neodstěhoval ani po doručení soudního rozhodnutí? Pak platí, že opakování je matka moudrosti. Znovu se obraťte na soud, tentokrát už s návrhem na výkon soudního rozhodnutí. Což v praxi znamená, že nájemce bude vystěhován exekutorem. Soud, nebo přímo exekutor, by vás pak měl informovat o termínu vyklizení bytu. Exekutor už zajistí jak vyklizení nájemcových věcí, tak jeho vypovězení z bytu.

Celé to zní jako noční můra, taky máte ten pocit? Naši klienti si tímto peklem naštěstí procházet nemusí. Zájemce o nájem vašeho bytu pečlivě prověříme v dostupných registrech a nájemní vztah ošetříme precizní smlouvou. A pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde ke komplikacím s neplatičem, všechno vyřešíme za vás.

Chcete vědět, za kolik pronajmeme váš byt?