Kalkulace nájmu

Nájemní smlouva: Jak na ni?

  • 22.11.2019
  • NOVORENT
  • #nájemní byt
  • #nájemní smlouva
  • #nájemník

Rozhodli jste se pronajímat vaši nemovitost? V blízké době vás tedy bude čekat sepisování nájemní smlouvy. Co by měla obsahovat a co by naopak určitě obsahovat neměla? Pojďme se na to podívat.

Možná si teď říkáte, že si stáhnete nějaký vzor z internetu a bude. Samozřejmě, je to jedna z možností. Mějte ale na paměti, že tyto vzory, které lze bezplatně stáhnout všude možně v hlubinách internetu, jsou bez záruky. Je tedy dobré alespoň rámcově vědět, co má smlouva obsahovat, abyste časem nemuseli čelit nepříjemnému překvapení.

Kdo? Co? A komu?

Teď už k samotným náležitostem smlouvy. V prvním kroku musíte jasně specifikovat smluvní strany a předmět smlouvy. Takže vy jako pronajímatel a váš budoucí nájemník jako nájemce.  Jako identifikační údaje vám postačí jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Můžete zapsat i číslo občanského průkazu. U předmětu smlouvy, tedy nemovitosti, kterou budete pronajímat, uveďte přesnou adresu, číslo bytu i podlaží, dispozici a výměru, případně pronajímané příslušenství.

Na jak dlouho?

Dalším bodem by měla být doba, na kterou se pronájem sjednává. Pokud se rozhodnete tento krok vynechat, má se za to, že smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Na tom asi není samo o sobě nic špatného, v případě, že máte solidního nájemníka a byt, který chcete pronajímat dlouhodobě. Ale budete mít trochu svázané ruce v případě vypovídání smlouvy, budete ji totiž moct vypovědět pouze ze zákonných důvodů. Běžně se smlouva sjednává na jeden rok, následně se pak prodlužuje.

Za kolik?

Poměrně podstatnou částí smlouvy pro vás bude i sjednání výše a splatnosti nájemného a poplatků souvisejících s provozem bytu. Nájemné se zpravidla sjednává na jeden měsíc a platí se předem, zákon uvádí, že do pátého dne v měsíci, pokud si to ve smlouvě neujednáte jinak. Také ve smlouvě nezapomeňte uvést, jakým způsobem se nájemné bude platit.

Co se týče poplatků spojených s provozem bytu, tam záleží, co všechno se převádí přímo na nájemníka a co platí vám. Většinou se dělá převod elektřiny a plynu. Zálohy na vodu, teplo, úklid společných prostor a svoz odpadu pak nájemník platí majiteli bytu. Každopádně zálohy ve smlouvě vyčíslete, a stejně jako u samotného nájmu, uveďte termín splatnosti a způsob platby.

Jak je to s tou kaucí?

Na začátku nájemního vztahu platí nájemce pronajímateli takzvanou vratnou kauci. Je to forma peněžité jistoty, kterou nájemci vrátíte v případě, že vám po ukončení nájmu předá byt ve stavu, v jakém ho od vás převzal (samozřejmě s ohledem na běžné opotřebení spojené s užíváním). V opačném případě si můžete z kauce strhnout škody. Stejně tak můžete kauci započíst oproti dlužnému nájemnému. Podle zákona může být kauce v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného, v praxi se ale většinou sjednává ve výši jednoho nájmu.

Co dalšího?

Smlouva obsahující všechny výše uvedené body by vám sama o sobě asi měla stačit ke vzniku spokojeného nájemního vztahu. Nicméně pokud to je nutné, do smlouvy můžete uvést další práva a povinnosti, na kterých jste se s nájemcem dohodli. Tím se rozumí například nějaká omezení v užívání nemovitosti. Pozor, ze zákona nemůžete nájemci zakázat chovat v bytě domácího mazlíčka nebo provozovat podnikání, pokud to nějakým zásadním způsobem nenarušuje život ostatních obyvatel domu. Stejně tak nemůžete nájemci zabránit, aby se do bytu, k němuž disponuje platnou nájemní smlouvou, přihlásil k trvalému pobytu.

Podepsat a je vymalováno.

Nakonec nezapomeňte připojit podpisy obou smluvních stran a uvést datum podpisu smlouvy.

Samozřejmě, jako u každé smlouvy, i nájemní smlouvu je lepší konzultovat s právníkem. Anebo hodit veškeré starosti za hlavu a svěřit nájem vašeho bytu nám. A my už se o neprůstřelnou smlouvu postaráme, stejně jako o prověření nájemníka a hladký průběh celého nájemního vztahu.

Jaké problémy vyřešíme za vás?